Noodweer(exces).nl

De beste informatie over deze ingewikkelde strafuitsluitingsgronden

Onderzoek

Doelstelling en centrale vraag

Doelstelling

Het doel van het maken van deze website, is te onderzoeken of er ontwikkeling in de rechtspraak zit ten aanzien van de vereisten rond noodweer/noodweerexces. Omdat een aantal vereisten ook voorkomen in andere strafuitsluitingsgronden, richt het onderzoek zich tevens op andere strafuitsluitingsgronden.

Centrale vraag

De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

In welke opzichten sluit de ontwikkeling in de rechtspraak over noodweer/noodweerexces aan bij de rechtspraak en doctrine over andere strafuitsluitingsgronden en waar zitten de verschillen? Zijn er voor de verschillen verklaringen te geven?

De hoofdstukken over andere strafuitsluitingsgronden zullen nog worden toegevoegd.

Methode van onderzoek

De inhoud van deze website is gebaseerd op bronnen afkomstig uit de relevante literatuur. Er is gebruikt gemaakt van handboeken, jurisprudentie, tijdschriften en wetgeving. De geraadpleegde bronnen zijn terug te vinden in de literatuurlijst.

Juridisch advies of advocaat nodig?

Kijk op de website van mr. S.J. Boonstra juridisch adviseur of advocaat mr. Bollema. Hier kunt u terecht voor juridisch advies en advocaten in diverse rechtsgebieden. Bij mr. Bollema kunt u ook terecht voor het berekenen van alimentatie.